• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

חברים יקרים,

בימים אלו אנו עומלים על בניית אתר חדש ומתקדם למוסדות יתד התשובה, הישארו מעודכנים וחיזרו בקרוב... תודה!

"בנימין הצדיק"

אתם מאמינים שבזכות הצדיק נוושע, כך גם צריך להאמין שזכות בני הישיבות שעמלים בתורה מגינה עלינו, זעק הגר"ר כהן שליט"א בהילולת התנא בנימין הצדיק

בשבוע שעבר התקיימה הילולתו של התנא בנימין הצדיק אשר היה ממונה על הפרנסה. קברו של התנא הקדוש, ידוע כסגולה גדולה לפרנסה, ובימי "בין הזמנים" רבים עלו לפקוד את קברו שצפת עיה"ק, בשכונת לוחמי הגיטאות, ולבקש על הפרנסה.

מאות השתתפו בהילולא שהתקיימה על קברו בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. נשא דברים הגאון רבי רפאל כהן שליט"א ראש מוסדות "יתד התשובה", שדיבר בשבח מעלת הצדיקים שהתפילה על קבריהם נשמעת ומתקבלת בזכותם, כשהוא מביט בקהל הרחב ושואל, האם אתם מאמינים שבזכות הצדיקים נוושע, כשהקהל כולו עונה כן, הוסיף הגר"ר ואמר, כולם יודעים ומסכימים שזכותו של הצדיק עומדת למגן ולצינה בעדינו בזכות תורתם וצדקותם, כך צריך לזכור שאותו דבר לומדי התורה ובני הישיבות אשר עמלים בתורה יומם וליל הם אלה שמגינים עלינו מכל צרה, ועל זה צריך להלחם שיתנו להם להמשיך ללמוד בהתמדה ללא מפריע. כ"כ נשא דברים הגאון רבי אליהו ביטון שליט"א רבה של ביריה והסביבה, שאף חיבר שיר מיוחד וכן תפילה מיוחדת לבאים לפקוד את הציון ביום ההילולא, [כן השתתף שר הפנים הר' אליהו ישי שליט"א, יו"ר תנועת ש"ס, שנשא דברי ברכה לכבוד המעמד הגדול]. בסיום המעמד הודו הרבנים להרב אברהם מזור ובנו הר' יעקב הי"ו, אשר זה שנים מפארים ומגדלים את המקום הן ברוחניות והן בגשמיות.

 

עד לפני מספר שנים, חלק גדול מתושבי צפת לא ידעו בכלל מיהו התנא הקדוש השוכן כבוד בעיר, בתוך שכונת מגורים ברח' לוחמי הגטאות, שהוא ציונו הקדוש של התנא "בנימין הצדיק" ע"ה. כשהיו עוברים במקום היו מגביהים את ידם לכיוון הציון הקדוש, מנשקים וממשיכים לנסוע...

רצה הקב"ה לזכות את ישראל...
רוצים במוסדות "יתד התשובה" לזכות את ישראל לפיכך יצאו במבצע לכתיבת ספר תורה מהודר לכבוד התנא בנימין הצדיק
הזכות הנפלאה שיש לכל אחד. אפשרות – לזכות – להיות מחוברים לס"ת הנ"ל והכל בסך של 10 ₪ בלבד לאות או לרכוש פרשה שלמה.
מספר הפרשיות שלא נמכרו מצומצם ורצוי להזדרז...
לפרטים נוספים לחץ כאן