• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
שיחות ודרשות על חול המועד סוכות  | הרב רפאל כהן שליט"א | Rav Raphaël Cohen  

 

שיחות ודרשות על פרשת כי תצא | הרב רפאל כהן  

    שיחות ודרשות על פרשת דברים | הרב רפאל כהן   
     
  מהי שנאת חינם ? | פרשת מטות מסעי תשע"ה       שיחות ודרשות על חומש דברים| מפי הרב רפאל כהן 
     

לפני 31 שנה היה בצפת בעיקר הרושם של זקני צפת שידעו איזה גדולי דור גדלו בעיר, והשרישו בה את חזונם. הנוער עם השנים הלך והתרחק, כמעט ולא היו מוסדות תורה בעיר ובבתי הכנסת שרדו קומץ מבוגרים.כיום, ניתן לראות את הקשר של הנוער לדת ואת בתי הכנסת המלאים מפה לפה שהפכו עם השנים לבתי מדרש. הנחשונים של תנועת התשובה בצפת החלו כחלום קטן עם הרבה תקוות שהפכו למציאות שהגשימה את חזונו של הרב רפאל כהן ראש מוסדות "יתד התשובה".

מהנעשה במוסדות

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

פרשת חיי שרה תשע''ד
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
כסליו תשע''ד
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
סרטון
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
סרטון
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ירחון
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ירחון
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ירחון
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

         לתרומות לחץ ⇓ ⇓ 

            

חדש באתר ← ← 

הערוץ שלנו ב - YouTube

 

שם טוב לחודש אלול תשע"ו

 

כהן ג'ינה בת אורידה

יוסף דוב ארנרייך בן שרה

א'

ר' מאיר כהן בן מישונה

וז'אן יסמינה בת כוי'כה

סופר אבנר בן דינה

ג'

בראון חיים יצחק בן וורה

דבוש ר' ראובן בן אסתר

ד'

בוחניק אליעזר בן מדלין

ה'

עטון דוד בן כמונה

ו'

טולדנו ציון בן בן רבקה

מדר שיכונה בת מישה

כהן צמח בן מסעודה

י"א

חדד מניני בן גזיילה

פנש יוסף בן מרימה

פנש מרימה בת גזילה

אלגלי סלמה בת ערביה

י"ב

קדוש שלמה בן מירה

י"ד

חדד עלושה בת תראכי

ר' שחוגה בן רחל

חיון סעידו בן יוסף

ט"ו

כהן מאגוס בן ששייה

כהן ר' סאסי בן תארכי

י"ז

אלגלי בן גליה

י"ח

חדד יעקותה

י"ט

ביטון חנה חמה בת ביחה

ברששת מאיר בן איילה

כ'

אפנזר חיים בן מסעודה

עמר סוליקה בת חביבה

עטון אוסייף בן אורידה

שעשוע דניאל בן רחמה

כ"ב

פנש אליהו בן מרימה

בן חיים רחמים בן יוכבד

לוי שמואל בן מלכה

כ"ג

חדד חיים בן חפציה

כ"ד

פנש זולינה בת מרימה

סנדר ברכה בן אברהם

כ"ח

סבן שמחה בת פלילה

לגזיאל רחמים בן יעקב ורחל

כ"ט

עובדיה יניב בן רחל

חדד שלביה בת נזימה

כ"ט

עובדיה יניב בן רחל

חדד שלביה בת נזימה